21 feb 2018 16.00 - 19.00
Omschrijving

Wist jij dat een smartphone of device ongekende mogelijkheden biedt om je les leuker en interessanter te maken? Dus uit de broekzak met die dingen!
Als docent van een taal maak je in een sneltreinvaart kennis met verschillende apps en andere applicaties die jij in de les van morgen kunt toepassen. Daarom ga je na deze snelle inspiratie aan de slag met één van deze apps voor je eigen vak. Aan het eind van deze bijeenkomst heb jij je volgende interactieve les al voorbereid!

De start van de bijeenkomst is gericht op inspireren. Bekende en minder bekende apps zullen de revue passeren. Denk hierbij onder andere aan apps voor (formatief) evalueren, delen, presenteren, samenwerken, spelvormen, meten, practica etc.
Daarna worden de deelnemers geactiveerd. Zij maken een keuze voor een app en bereiden een les(activiteit) voor.

Onderdelen

Digi-taal met apps in je taalles

21 feb 2018 16.00 - 19.00
Locatie
Centraal Bureau Quadraam
Werkvormen
groepswerk
interactief
Inspiratie-college
Punten
180
Doelgroep
OP
Deelnemers
Minimaal 8 tot maximaal 20 deelnemers.
Leerdoelen
Kennis nemen van de mogelijke apps die passen bij jouw (gewenste) lessituatie.
Inzicht krijgen en ervaring opdoen met het gebruik van apps in de les van morgen.
Het kunnen toepassen van de smartphone / tablet / laptop als leermiddel in de les van morgen.
Extra informatie

**Voor een goede organisatie is aanmelden verplicht, niet alleen wordt er rekening gehouden met de catering en het trainingsmateriaal. Sommige Qtimes hebben een maximum aantal deelnemers dat mee kan doen. Wanneer we dus geen aanmelding van je ontvangen, kun je helaas ook niet meedoen!**

Georganiseerd door

Dave Kradolfer
is docent Engelse taal en literatuur aan het Beekdal Lyceum in Arnhem. Als docent is hij actief in het ondersteunen en evalueren van het onderwijsleerproces van zijn leerlingen. Daarnaast is hij geinteresseerd hoe communicatieve taallessen veranderen als docenten besluiten ict in te zetten en wat het effect daarvan is op de leercontext en de leerlingen.