De afgelopen jaren hebben veel docenten van Quadraam samen met docenten van onze partner-lerarenopleidingen deelgenomen aan activiteiten die voortkomen uit de VSLS.
Het project versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (afgekort VSLS) is een landelijk initiatief en heeft als doel om de samenwerking tussen de scholen van Quadraam en de partner-lerarenopleidingen te intensiveren. Binnen VSLS bevorderen we de kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de scholen, tussen de scholen en tussen de lerarenopleidingen en de scholen.

In het filmpje wordt kort uitgelegd hoe we de samenwerkingen hebben ingericht en worden enkele activiteiten in beeld gebracht.

Op 14 juni is de landelijke slotconferentie van de VSLS te Utrecht. De bijeenkomst wordt geopend met een panelgesprek tussen minister Jet Bussemaker en verschillende betrokkenen vanuit deelnemende scholen en instituten. Na de opening laten alle samenwerkingsverbanden zien wat de opbrengsten van de afgelopen jaren zijn. Uiteraard zijn wij hier ook vertegenwoordigd!

Wil je hier graag bij aanwezig zijn, neem dan contact met ons op!

Bennie, Wieke en Lobke
Projectleiders VSLS

w.vandijk@quadraam.nl

Video: 
Film VSLS-VOC

Geplaatst door

Lobke Baars
Centraal Bureau Quadraam